Pohybový adventní kalendář

1.-24.12.2022

Naživo

Kde a kdy si spolu můžeme zacvičit?

Pravidelné lekce

Stálý rozvrh hodin skupinových lekcí platí od září do června.

Akce se cvičením

Několikrát do roka pořádám víkendové a sportovní pobyty a také jednorázové lekce cvičení.

Online lekce

Když už se nemůžeme setkat naživo, pojďme si zacvičit aspoň přes Zoom.