Naživo

Kde a kdy si spolu můžeme zacvičit?

Pravidelné lekce

Stálý rozvrh hodin skupinových lekcí platí od září do června.

Akce se cvičením

Několikrát do roka pořádám víkendové a sportovní pobyty a také jednorázové lekce cvičení.

Online lekce

Aktuálně připravuji možnost zacvičit si přes zoom.